Oud jaars feest livestream

Omdat het door corona moeilijk is om het oud en nieuw feest samen te vieren en we elkaar toch heel erg missen

organiseert Sint Jan een live stream voor al haar bewoners en die van de aanleunwoningen  om samen toch te kunnen

genieten van een mooie jaarwisseling.

Deze beveiligde live stream is tot stand gekomen met hulp van het Udenfonds