Heeft U een vrijwilligers initiatief om Uw buurt, wijk of dorp mooier en duurzamer te maken en heeft U daar financieel een steuntje in de rug bij nodig meldt U dan bij het Udenfonds via...

Zaterdag 8 januari zijn twintig kinderen uit de wijk Boogerd - Vijfhuis van start gegaan als Maashorst clean up kid. Zij gaan maandelijks zwerfafval in de gemeente Maashorst opruimen. Een prachtig initiatief  van Alex van der Heijden...