Illustratie Udenfonds

stichting

Maashorst
fonds

Het Maashorstfonds voorheen het Udenfonds is een fonds wat bestuurd wordt door inwoners van de gemeente Maashorst en als doel heeft om met geld, goederen of kennis de initiatieven die in Uden, Schaijk, Odiliapeel , Volkel, Reek en Zeeland ontstaan te ondersteunen en een handje te helpen. Het college en de gemeenteraad van de gemeente Maashorst steunen dit fonds.

‘Zelf doen waar het kan, ondersteunen waar nodig’

Voor wie?
Het Maashorstfonds ondersteunt initiatieven:
– waarbij meerdere bewoners uit de gemeente Maashorst zijn betrokken;
– waarbij voldoende draagkracht is voor het initiatief;
– die geen politiek, medisch of religieus karakter hebben;
– zonder winstoogmerk.

 

Gezien de beperkte omvang van de middelen van het Maashorstfonds, wordt een financiële bijdrage eenmalig verstrekt. Voor structurele financiële bijdragen is het Maashorstfonds niet bestemd. Vrijwilligers organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, met doorlopende of jaarlijks terugkerende activiteiten kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente.
Meer informatie vindt u op www.gemeentemaashorst.nl zoek op ‘subsidies voor niet professionele organisaties’.

Sponsoren

bedrijven

Met dank aan onze partners en sponsoren!