Voorwaarden toekenning

  1. Het initiatief heeft een beperkte omvang, geen commercieel, religieus, medisch of politiek karakter en wordt niet gedaan door een instelling met één van die doelstellingen. Het dient een algemeen belang, niet het belang van individuen.
  2. Bij het initiatief zijn meerdere bewoners uit de Maashorst betrokken en er is voldoende draagkracht voor het initiatief. De aanvrager treedt ook als trekker op voor het initiatief en doet zijn aanvraag namens meerdere betrokkenen bij dit initiatief.
  3. De aanvraag is gericht op het mogelijk maken van een initiatief ter bevordering van duurzaamheid, participatie of saamhorigheid.
  4. Het betreft een vrijwilligersinitiatief. Aanvragen voor kosten voor salarissen en honoraria worden niet gehonoreerd.
  5. Binnen de organisatie van de aanvragende partij zijn geen of onvoldoende mogelijkheden aanwezig om tot realisering van het initiatief  te komen.
  6. Het initiatief valt niet onder de bestaande subsidieregelingen van de gemeente Maashorst (o.a. Structurele subsidie, Evenementen fonds, Jeugdsportfonds, Jeugd cultuurfonds, Activiteiten fonds)
  7. De in de aanvraag opgevoerde bedragen hebben uitsluitend te maken met het initiatief, staan in verhouding tot de duurzame opbrengst en de uitgaven zijn achteraf toetsbaar.
  8. Er is voldaan aan de inspanningsverplichting om ook andere inkomstenbronnen aan te boren.
  9. De bijdragen uit het fonds zijn voorbehouden aan incidentele bijdragen ten behoeve van de (opstart)kosten van een initiatief. Bedoeld voor het mogelijk maken van vooral nieuwe initiatieven, of vernieuwende onderdelen van een eerder gestart initiatief.
  10. Financiële bijdragen worden niet meer verstrekt vanaf het moment dat het saldo van het fonds niet meer toereikend is.