Het Udenfonds ook in 2022

Heeft U een vrijwilligers initiatief om Uw buurt, wijk of dorp mooier en duurzamer te maken en heeft U daar financieel een steuntje in de rug bij nodig meldt U dan bij het Udenfonds via www.udenfonds.nl. Ook in 2022 kunt U daarvoor een beroep doen bij de Stichting Udenfonds. Postadres: “het Kantelhuis”, Markt 147, 5401 EJ in Uden