Muziek voor de mensen achter de ramen in het Orgelhuis

Het Orgelhuis heeft behoefte aan wat vertier voor de inwoners die momenteel niet van hun kamer

kunnen.

Gezocht worden muziekanten die een buiten-optreden kunnen verzorgen.

Accordion, gitaar etc. alles is welkom

info: orgelhuis@dagelijksleven.nl