Het Udenfonds heeft een voortreffelijk jaar achter zich

Het Udenfonds heeft het afgelopen jaar bijna honderd aanvragen voor lokale initiatieven behandeld en een bedrag van € 73.000,- weten te verwerven.

Bijna 400 vrijwilligers zijn betrokken geweest hierbij ruim 13.000 udenaren hebben deelgenomen aan de diverse activiteiten.