Doneer Uw puzzel

Op werkdagen vanaf 9.00 uur staat er een rolcontainer achter het gemeentehuis van Uden klaar voor gebruikte

maar wel complete legpuzzels voor volwassenen.

We helpen hiermee de eenzame Udenraren aan een paar gezellige  doe-uurtjes.

We zijn blij met elke ingeleverde puzzel.