Bijdrage voor Volkel Ontwikkeld Leefbare Kern. VOLK

Het Udenfonds heeft een bijdrage toegekend van € 1.500,- voor de burger initiatiefgroep VOLK

die als doel heeft het ontwikkelen van een leefbare dorpskern in Volkel en hoe de historische kerk

van Volkel te kunnen behouden.

Weer zo’n mooi burgerinitiatief in Volkel